Moldavien är Europas fattigaste land, mer än en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen har lämnat landet de senaste tio åren för att söka arbete utomlands, de flesta illegalt. Över 100 000 människor är offer för trafficking och fler än 30 000 flickor/kvinnor har försvunnit spårlöst. Över 30% av Moldaviens barn är i någon mening föräldralösa då föräldrarna lämnat sina barn till barnhem, grannar eller andra familjemedlemmar. Och då flera år i taget för att just kunna jobba utomlands. Bristen på framtidsutsikter har skapat en nationell trend bland unga människor i Moldavien, dvs att lämna landet till vilket pris som helst.