Vill göra något konkret

Organisationen Beginning of Life i Moldavien bedriver ett omfattande arbete för att förebygga trafficking och förbättra utsatta människors livsvillkor i Moldavien. De arbetar både förebyggande och rehabiliterande. Beginning of life driver ett hem för flickor som varit utsatta för trafficking. Där alla har fått ett individuellt utvecklingsprogram för att kunna återanpassas till samhället. När de sedan slussas ut i samhället får de fortsatt hjälp och stöd med att klara sin vardag.

De arbetar även med flickor i riskzonen som har trasiga familjeförhållanden och riskerar att hamna i missbruk och/eller trafficking. Det gör de genom projektet Drömmarnas Hus, som startades år 2012. En del av det sociala arbetet är riktat till ensamstående unga mammor som är en grupp som är extra utsatta i det moldaviska samhället. Beginning of Life arbetar dessutom med barn och unga och genom sin ungdomsverksamhet och undervisning i skolor vill de ge unga en bättre framtid. Alla som deltar i någon av Beginning of lifes program får tillgång till centret för kreativ terapi. Där får de hjälp att bearbeta sina trauman och samtidigt får chans till en inkomst genom att tillverka saker som de sedan kan säljas i deras butik Art Story. En del av dessa saker säljs i Reningsborgs butiker i Sverige.